Community Building

Vergroten sociale cohesie in buurten

Als coördinator Betere Buurten voor de gemeente Nieuwegein lever ik enerzijds een belangrijke bijdrage aan de realisering van de doelstellingen van het Betere Buurten programma. Anderzijds geef ik via deze functie invulling aan de ambitie van het college om inwoners meer met elkaar en de buurt in verbinding te brengen en lever ik een bijdrage aan de veiligheid door het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de buurttrajecten. Daarbij leg ik relaties, ondersteun en faciliteer initiatieven van inwoners, door begeleiding door de gemeentelijke organisatie heen en community building op basis van de ABCD methode, om de initiatieven tot een succes te maken.

Toe aan een inspirerend gesprek?