Testimonials

Enkele reacties na samenwerking

Mira is een inspirerende en creatieve vrouw met ondernemersbloed. Zij is maatschappelijk betrokken en kan als geen ander marktwerking bij overheidsorganen en zorginstellingen tot stand brengen
Andre Hoedt, interim-directeur Gerechtshof Leeuwarden

“Met haar scherpe analyse van de bedrijfsvoering in relatie tot de omgeving laat Mira vanuit het (midden)management haalbare, innovatieve veranderingen ontstaan”
Magda Heijtel, Voorzitter Raad van Bestuur Impuls (SWWT)

“Door Mira’s werkwijze zag ik grote bereidwilligheid tot veranderen bij mijn medewerkers en in korte tijd mijn bedrijfsresultaten toenemen. Zij verdient zichzelf terug”
Philip Mudde, directeur Adphies Audiovisueel Projectbureau

Toe aan een inspirerend gesprek?