Omvormen

Omvormen naar netwerkstructuur

Het bedrijf Adphies ontwerpt en implementeert hoogwaardige audiovisuele presentatiesystemen. MV-VM voerde vanuit haar rol als adviseur bedrijfsvoering het planmatig en projectmatig werken in. De opdrachtgever wilde goed en slagvaardig inspelen op de fluctuerende klantvraag. Door het omvormen van de lijnorganisatie naar een flexibele netwerkstructuur, kon de weerslag die de recessie had op grote klanten van dit bedrijf opgevangen worden. De bedrijfsresultaten kwamen boven het niveau van voor de recessie, met minder mensen en middelen.

Toe aan een inspirerend gesprek?