Positioneren vervolg

Realisatie zichtbaarheid in netwerk

MV-VM realiseerde als directeur a.i. voor haar opdrachtgever Stichting Innoveren met Zorg de volgende zaken om tot een goed werkende netwerkorganisatie te komen:
• Inzetten social media kanalen, opstellen en publiceren ANBI-jaarverslagen en meerjarenbeleidsplan, jaarwerkplannen en inrichting projectadministratie;
• Verwerven financiële middelen door sponsoring, crowdfunding, innovatiefondsen en subsidies, zoals een Innovatie Prestatie Contract (IPC)-aanvraag bij Ministerie van EZ;
• Generen van publiciteit middels publicaties in vakbladen, nominerende deelnames NRC Charity Award en Jenneke van Veen-Verbeterprijs, Herman Wijffels Innovatieprijs, MKB-innovatietop 100;
• Uitbreiden en onderhouden van netwerken in de zorgsector, zorgverzekeraars en instellingen, bedrijfsleven, potentiële opdrachtnemers en (semi)overheid;
• Uitwerken van nieuwe organisatiemodellen om productinnovaties in de langdurige (care) zorg te kunnen blijven realiseren.

Toe aan een inspirerend gesprek?