Verbinden

Samenwerking bevorderen

IJdockzz investeert op pedagogische wijze in jongeren, zodat zij hun plek in de maatschappij kunnen verwerven. De ervaring bij welzijnsorganisatie Impuls leidde ertoe dat MV-VM als projectleider betrokken raakte bij de uitwerking van het gemeentelijke Koersbesluit Om het kind. Verschillende organisaties in Amsterdam West die zich richten op de jeugd zijn door haar in het veranderproces begeleid om integraal en thematisch te gaan werken, wat resulteerde in dynamische onderlinge samenwerkingsverbanden en gezamenlijke activiteiten.

Toe aan een inspirerend gesprek?