Initiëren

Ideeënmakelaar sociaal domein

De gemeente Lelystad wil de betrokkenheid van haar inwoners vergroten door het initiëren van bewonersparticipatie in het Sociaal Domein. MV-VM draagt zorg voor de realisatie door het actief stimuleren van de totstandkoming van creatieve ideeën en projecten. Denkt mee, verbindt initiatiefnemers met andere bewoners en introduceert het initiatief elders. Helpt bij gemeentelijke regelgeving en het wegwijs maken in financiële mogelijkheden. Realiseert dit door de samenwerking met enerzijds de bewoners en anderzijds reeds functionerende netwerken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en werk. Klik hier voor filmpjes van initiatieven.

Toe aan een inspirerend gesprek?