Transformeren

Transformeren bedrijfsstructuur

Bij LBVD Consultancy BV is MV-VM ingeschakeld om als MT-lid de medewerkers en de directie te begeleiden bij verandering van de organisatiestructuur. Dit doet zij door medewerkers te ondersteunen om vanuit hun kracht te opereren, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast regisseert zij organisatiebrede inspiratie-, bouw- en groeisessies, om iedereen zowel bij de inhoud als het proces betrokken te houden. De veranderingen in het bedrijf beschouwt MV-VM als een kans om de bedrijfsvoering efficiënt in te richten, zoals de implementatie van een financieel sturingsinstrument.

Toe aan een inspirerend gesprek?