Werkwijze

Vernieuwen en verduurzamen

De werkwijze van MV-VM als adviseur, directeur of kwartiermaker kenmerkt zich door flexibele aanwezigheid en continue bereikbaarheid tijdens de opdracht. Met een aantal dagdelen per week strekt de opdracht zich uit over een langere periode. Zo blijven de kosten beheersbaar, is er voldoende tijd voor mensen om mee te veranderen en blijft de focus op het primaire proces. MV-VM vangt de samenwerking aan met een quick scan. Waaruit een definiëring van een realistische en haalbare opdracht volgt. Over de resultaten en de implementatietermijn maakt zij duidelijke afspraken.

Toe aan een inspirerend gesprek?