Positioneren

Zichtbare meerwaarde in netwerk

De stichting Innoveren met Zorg (ImZ) is een landelijk initiatief dat innovatieve hulpmiddelen en voorzieningen ontwikkelt voor mensen met een beperking. MV-VM heeft als directeur a.i. bewerkstelligd dat de stichting transparant is geworden en een zichtbare meerwaarde in het netwerk kreeg. Dit diende als basis om een ander organisatiemodel in te kunnen voeren om de continuïteit te kunnen waarborgen. Tijdens deze transformatie is de voortgang van de innovatieprojecten bewaakt en in goede banen geleid. Lees hier verder voor een gedetailleerde beschrijving van deze realisatie.

Toe aan een inspirerend gesprek?