Integreren

Integreren bedrijfsonderdelen

Impuls (SWWT) – Kinderopvang BV wilde voldoen aan nieuwe overheidseisen en maatschappelijke ontwikkelingen. MV-VM werkte een organisatie veranderingsaanpak uit om de bedrijfsonderdelen Kinderopvang en Vroeg- en voorscholen te integreren. Met aansturingsmodellen om Kindercentra te kunnen vormen, waarbij de klant centraal staat. Het organisatiebreed gedragen plan van aanpak voor de nieuwe werkwijze en implementatie van Kindercentra presenteerde MV-VM aan het bestuur en de Raad van Toezicht en is één op één overgenomen.

Toe aan een inspirerend gesprek?